+48 65 529 36 89 varimed@varimed.pl
Zaznacz stronę

Możliwość dopasowanie metody do własnych potrzeb

BIOPSJA PRZEZKROCZOWA

Z WOLNEJ RĘKI

Głowica przezkroczowa
dwupłaszczyznowa
z czujnikiem nawigującym

Kompatybilny z elektromagnetycznym
systemem śledzenia (EM)

ZE STABILIZACJĄ

Głowica przezkroczowa
dwupłaszczyznowa

BIOPSJA TRANSREKTALNA

SIDE-FIRE/END-FIRE

Unikalna głowica trójpłaszczyznowa
(side-fire, end-fire) o wysokiej
rozdzielczości z czujnikiem nawigującym

Kompatybilny z elektromagnetycznym
systemem śledzenia (EM)

Zintegrowane rozwiązanie dostosowane do potrzeb urologów

Testy na swoisty antygen sterczowy (PSA) oraz cyfrowe badania per rectum (DRE) stanowią ważne narzędzia wykorzystywane do przeprowadzania badań przesiewowych gruczołu krokowego. Systematycznie wykonywane biopsje nie zawsze jednak dają wystarczającą ilość informacji, aby dokonać rozstrzygnięcia. W wielu przypadkach, w identyfikacji podejrzanych zmian skuteczną metodą jest badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

Połączenie obrazowania ultrasonograficznego z danymi z rezonansu

Połączenie obrazowania ultrasonograficznego z danymi ze wstępnego badania rezonansem magnetycznym, pozwala na dokładniejszą diagnostykę podczas biopsji prostaty oraz skuteczniejszą identyfikację badanych zmian. Metoda ta zmniejsza ryzyko przeoczenia guzów o znacznym i niskim stopniu zaawansowania.

Biopsja fuzyjna – ultrasonograf bkFusion

BK Medical będąc liderem w ultrasonografii urologicznej i mając na uwadze opinie oraz rekomendacje specjalistów, stworzył innowacyjny i bardzo zaawansowany technologicznie system biopsji fuzyjnej.

ultrasonograf bkFusion – wiodący na rynku system do obrazowania ultradźwiękowego bk3000 został zintegrowany z najlepszym dostępnym oprogramowaniem do wizualizacji, analizy i planowania biopsji fuzyjnej MRI-USG. W ten sposób powstał kompaktowy system pokazujący jednocześnie na jednym monitorze obraz z rezonansu magnetycznego oraz obraz w czasie rzeczywistym z badania ultrasonograficznego. Prosty sposób mocowania czujnika nawigacji na głowicy BK oraz niewielkich rozmiarów generator, który bez trudu mieści się obok pacjenta, pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie procesu diagnostyki bez stosowania dodatkowego wyposażenia.

Wysoka skuteczność przy zabiegu biopsji

ultrasonograf bkFusion zapewnia zgodność obrazowania ultradźwiękowego w czasie rzeczywistym oraz docelowych obszarów obrazowania rezonansem magnetycznym, zarówno podczas biopsji przezodbytniczej, jaki i biopsji przezkroczowej wykonywanej z wolnej ręki.

Głowice wykorzystywane w biopsjach fuzyjnych

Głowica trójpłaszczyznowa E14C4t

Zastosowanie: badania transrektalne, urologia

E13C2

Zastosowanie: badania transrektalne, przezpochwowe, urologia

Dwupłaszczyznowa głowica do badania jam wewnętrznych E14CL4b

Zastosowanie: badania transrektalne, przezpochwowe, urologia