+48 65 529 36 89 varimed@varimed.pl
Zaznacz stronę

bkActiv śródoperacyjny system USG dla Neurochirurgii

Aktywne Obrazowanie w Czasie Rzeczywistym

Ultrasonografia śródoperacyjna usprawnia procedury neurochirurgiczne, ułatwiając nawigację i identyfikację zmian i struktur anatomicznych w czasie rzeczywistym.

  • Pozwala na ocenę sytuacji w czasie rzeczywistym
  • Zwiększa precyzję podczas usuwania zmian
  • Nawiguje podczas biopsji i zakładania zastawki

 Wskazanie rzeczywistej lokalizacji: przesunięcie mózgu o 19 mm wystąpiło po resekcji guza

Ultrasonografia śródoperacyjna: nawigacja w czasie rzeczywistym dla świadomego podejmowania decyzji

szybkość

USG – Jedyna metoda obrazowania śródoperacyjnego w czasie rzeczywistym

USG pozwala na obrazowanie w każdym momencie zabiegu i to wielokrotnie natomiast iCT i iMRI przerywają procedurę chirurgiczną i wymagają znacznie więcej czasu.

bezpieczeństwo

Brak zagrożenia promieniowaniem dla pacjenta

W przeciwieństwie do iCT, ultrasonografia śródoperacyjna nie generuje promieniowania jonizującego.2

rezultat

Porównywalne wyniki całkowitych resekcji do iMRI

Potwierdzono, że iUSG obrazuje całkowitą resekcję (GTR) glejaków wysokiego stopnia (HGG), która nie różni się statystycznie od iMRI i 5-ALA.3

Jeden System USG dla Wszystkich Procedur Neurochirurgicznych

Dane kliniczne dotyczące ultrasonografii śródoperacyjnej w neurochirurgii

“BK Medical wykorzystuje ultrasonografię śródoperacyjną w czasie rzeczywistym, aby dostarczać chirurgom praktycznych  informacji mających wpływ na  podejmowane decyzje i ostateczny wyniki operacji.”