UWAGA! Ten serwis może używać cookies do ulepszenia swojego działania.

Akceptuję

Korzyści z podpisania umowy serwisowej

Proponujemy Państwu ofertę umowy serwisowej na okres 12 miesięcy obejmującą kompleksową opiekę nad Państwa sprzętem endoskopowym firmy PENTAX.

 

Wartość umowy serwisowej ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.

Składają się na nią: rodzaj sprzętu, dotychczasowa historia napraw, wskaźnik usterkowości dla danej pracowni oraz ilość badań przypadająca na dany endoskop. Państwa wydatki na utrzymanie pracowni endoskopowej będą nie tylko przewidywalne i pod pełną kontrolą, ale co najważniejsze - będą NIŻSZE.


Z chwilą podpisania umowy serwisowej proponujemy Państwu:
1. Wykonywanie napraw wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych dla wszystkich endoskopów.
2. Zoptymalizowanie badań w pracowni endoskopowej zapewniając nieprzerwaną jej pracę, niwelując czas przestoju wynikającego z awarii sprzętu,
3. Skrócenie czasu napraw poprzez pominięcie zbędnych formalności związanych z wysyłką oferty i oczekiwaniem na akceptację ze strony szpitala,
4. Endoskop zastępczy (bez dodatkowych kosztów) na czas naprawy uszkodzonego urządzenia; co powoduje utrzymanie parku maszyn zawsze na tym samy poziomie umożliwiającym wykonywanie zaplanowanej ilości badań,
5. Stały kontakt i doradztwo wykwalifikowanych serwisantów.
6. Przeglądy techniczne w ramach umowy dla wszystkich endoskopów oraz procesorów.
7. Wizyty kontrolne ułatwiające wykrycie błędów popełnianych w pracowni i ich zapobieganiu,
8. Szkolenia personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu.
9. Pełne bezpieczeństwo oraz płynność użytkowania sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania pracowni endoskopowej.
10. Stałe koszty serwisowe płatne ryczałtowo w okresie miesięcznym.
11. Po wygaśnięciu umowy ponowne zweryfikowanie kosztów umowy serwisowej opartej tym razem na kosztach obsługi roku poprzedniego. W ten sposób Państwa wydatki na utrzymanie pracowni endoskopowej spadną do minimum.
12. Możliwość wymiany starego, zużytego sprzętu na nowy, z opcją odkupienia urządzenia starego, gdzie kwotę zakupu można wliczyć do umowy serwisowej, co daje szpitalowi 12 miesięczne nieoprocentowane raty.


Sprzęt zostanie objęty umową serwisową w dniu następnym na okres 12 miesięcy, licząc od daty przeprowadzenia przez serwis Wykonawcy ekspertyzy potwierdzającej ich sprawność.

 

Pobierz broszurę!