UWAGA! Ten serwis może używać cookies do ulepszenia swojego działania.

Akceptuję

Elastografia

Elastografia jest nowoczesną metodą diagnostyczną wykorzystującą fakt, że w wyniku procesu chorobowego znacząco zmienia się twardość tkanki / narządu. Można powiedzieć, że elastografia jest cyfrowym rozwinięciem badania palpacyjnego, w którym lekarz dotykiem ocenia twardość i spoistość badanego narządu.


Echoendoskopy Pentax w połaczeniu z systemami segmentu premium Hitachi pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości obrazów Echoendoskopowych podczas procedur EUS/EBUS. Unikatowa funkcja sonoelastografii w połączeniu z metodą EUS jest doskonałym narzędziem w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem w trybie B i wydaje się umożliwiać rozróżnianie niezłośliwych i złośliwych zmian patologicznych trzustki oraz węzłów chłonnych z zachowaniem dużej czułości, szczegółowości i dokładności obrazu. Technika ta może być używana w badaniach drugiego stopnia jako narzędzie pomocne w określaniu charakterystyki guzów trzustki po negatywnym badaniu EUS-FNA oraz może zwiększyć wydajność badań EUS-FNA w przypadku węzłów chłonnych.

elastografia