Certyfikowane Centrum Napraw

Mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów oraz Użytkowników sprzętu medycznego ciągle udoskonalamy pracę naszego Działu Serwisu. Uważamy bowiem, że dla uzyskania najlepszej diagnostyki oraz wydajności badań, jakość samego produktu powinna wykraczać poza początkowy zakup i trwać przez cały okres jego użytkowania.

Wieloletnia współpraca z PENTAX Medical determinuje nasz rozwój w tym zakresie oraz oznacza spełnianie najwyższych światowych standardów w naprawach sprzętu endoskopowego.

Pragniemy poinformować , że nasza Firma pozytywnie ukończyła proces certyfikacji zgodny z procedurami i wymaganiami obowiązującymi w PENTAX Medical i tym samym, jako jedna z pierwszych w Europie, uzyskała tytuł Certyfikowanego Centrum Napraw.

Status Serwisu VARIMED jako Certyfikowanego Centrum Napraw jest swoistym znakiem jakości, który zapewnia naszym klientom uzyskanie stałego, wysokiego standardu napraw oraz części, zatwierdzonego przez PENTAX Medical.

Pod koniec października 2018 roku, w siedzibie Serwisu VARIMED w Lesznie, nastąpiło oficjalne wręczenie Certyfikatu Autoryzacyjnego. Na ręce Zarządu, Certyfikat przekazał p. Rainer Burkard – prezes PENTAX Medical EMEA.

Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem profesjonalnej postawy oraz umiejętności i potencjału całego zespołu naszej firmy.

01 certyfikacja

Na zdjęciu od lewej : Andrzej Wolanin – Wiceprezes Zarządu Varimed Sp. z o.o., Rainer Burkard - Prezes PENTAX Medical EMEA, Krzysztof Klamecki – Prezes Zarządu Varimed Sp. z o.o.

 

 02 certyfikacja

Na zdjęciu od lewej : Rainer Burkard - Prezes PENTAX Medical EMEA, Krzysztof Wolańczyk – Dyrektor Zarządzający Serwisu Varimed Sp. z o.o