EndoBox - profesjonalny program komputerowy do archiwizacji danych i obrazów medycznych z kartoteką pacjentów

Program przeznaczony jest do ewidencjonowania przebiegu wizyt i badań pacjentów. Posiada rozbudowaną bazę danych, która pozwala gromadzić wszystkie wyniki i diagnozy (kody ICD 10 i ICD9) przeglądać historię choroby, w prosty sposób rejestrować i archiwizować obrazy oraz cyfrowe sekwencje wideo z endoskopów.

Ponadto, program EndoBox umożliwia wykonanie pomiarów planimetrycznych, drukowanie i nagrywanie (na CD/DVD) raportów z wizyt, przeszukiwanie bazy danych według zadanych kryteriów. Dane medyczne zgromadzone w programie można wykorzystać także w prezentacjach i publikacjach naukowych.

Charakterystyka programu:

- program w wersji jedno lub wielostanowiskowej (ze wspólna bazą danych)

- System oparty o bazę typu SQL

- możliwość podłączenia do systemu szpitalnego w systemie DICOM oraz HL7 z wykorzystaniem     listy roboczej (opcja)

- dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów

- dostęp do historii choroby, diagnoz, procedur endoskopowych (ICD 10 i ICD 9)

- identyfikacja procedur endoskopowych wg kodów ICD 10, ICD 9
  wydruk zaleceń, skierowań, recept

- możliwość sterowania z głowicy endoskopu zapisem zdjęć i sekwencji wideo na dysk
  komputera z dowolnie przypisanego przycisku endoskopu

- archiwizacja i przeglądanie zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych

- rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (VIDEO) i cyfrowych (IEEE1394,DVI,HDMI    itp.)

- wyświetlanie i rejestracja zdjęć i sekwencji filmowych jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł   video i zapis zdjęć w tym samym czasie (np. z endoskopu i usg).   Rodzaj sygnału może być     mieszany (analogowy i cyfrowy)

- strumieniowanie sygnału video w sieci komputerowej (nap. Dla prezentacji na żywo z Sali    zabiegowej)

- pomiary planimetryczne

- nagrywanie na nośnikach CD/DVD wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań
  z wybranej wizyty

- udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD

- raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami

- możliwość definiowania uprawnień każdego z użytkowników systemu archiwizacja danych na:     CD/DVD lub dyskach twardych lub w sieci komputerowej obsługa w języku polskim

- zastosowanie do każdego pola tekstowego niezależnych skrótów podpowiedzi w celu ułatwienia     stosowania opisów ( na zasadzie wstawiania gotowego tekstu wcześniej opracowanego)

- praca w środowisku MS Windows® 2000, XP, VISTA,WINDOWS 7, WINDOWS